Franck-Hertz experiment - Neonová výbojkaAktuální U1
Aktuální IA

U2
U3
UHVýběr měření